image
By 0 Comment

Lớp học Đàn

Trường Mầm non Thái Hoàng Gia không chỉ tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tiếp cận với âm nhạc mà còn cam kết phát triển kỹ năng tự đàn cho bé.
Leave a reply