Cơ sở 1: 202 A Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 1070 Lê Văn lương, Nhơn Đức, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 1:

Cơ sở 2: